Wat is een trauma?

Onder trauma verstaan we elke gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren.

Het zenuwstelsel raakt overweldigd.

Bij ‘trauma’ denken we al snel aan hele zware gebeurtenissen die voor bijna ieder mens traumatiserend zijn: ongelukken, (getuige zijn van) geweld, misbruik, verwaarlozing, of verlies van een naaste.

Niet veel mensen realiseren zich dat ook kleine of alledaagse gebeurtenissen traumatiserend kunnen werken: een valpartij, een zogenaamd kleine verwondingen, tik voor je billen, een afwijzing van een belangrijk persoon, medische en tandheelkundige behandelingen, grensoverschrijdend gedrag, het te horen krijgen van een naar bericht, enz. enz.

Wat maakt dat de een wel getraumatiseerd raakt en de ander niet?

Ieder mens heeft sterke en zwakke plekken.

Onze kwetsbaarheid voor trauma is onder andere afhankelijk van in en externe hulpbronnen, zoals hulp van vrienden en familie, of een fijne en veilige eigen plek.

Wat ook meespeelt is opvoeding, familiedynamiek, levensomstandigheden, lichamelijke en geestelijke gesteldheid, stress, eerder trauma, en leeftijd.

Wat zijn kenmerken van een trauma?

Ieder mens reageert anders op een traumatische ervaring. Maar als je één of meer van onderstaande gevoelens herkent, dan wijst dat mogelijk op een trauma.

*Je kunt heel erg schrikken bij onverwachte
gebeurtenissen
* Je voelt je vaak depressief of down*Je bent vaak verdrietig, boos, eenzaam
*Je voelt je angstig of hebt last van paniekaanvallen of hartkloppingen
*Je voelt je vaak hopeloos en machteloos
*Je bent prikkelbaar of snel geïrriteerd
*Je hebt last van woede uitbarstingen
*Je bent vaak op je hoede
*Je denkt vaak terug aan die gebeurtenis. Het blijft heel actueel.

*Je slaapt slecht en je hebt last van nachtmerries
*Je probeert gedachtes, gevoelens en gesprekken over
deze gebeurtenissen zoveel mogelijk te vermijden
*Je kunt je moeilijk concentreren
*Je voelt je lusteloos
*Je hebt het gevoel dat alles zinloos is, of je voelt een soort vervreemding, dat je niet echt meedoet
*Je bent chronisch vermoeid
*Je hebt last van hartkloppingen
*Je hebt het altijd koud
*Je hebt last van onverklaarbare lichamelijke klachten zoals pijnklachten, hoofdpijn, misselijkheid, kaakpijn door knarsetanden

Wegwuiven, niets aan de hand. ‘Nee hoor, het gaat prima, niks gebeurd’, zeggen we meestal na een onverwachte val of een andere schrik.

Maar ons lichaam is in shock en ons zenuwstelsel is overladen geraakt.

BRTT & BREATHWORK ZIJN  zeer behulpzaam bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen en het behandelen van symptomen van posttraumatische stressstoornissen (PTSS).

BRTT brengt het autonome zenuwstelsel weer in balans en helpt je de traumatische gebeurtenis te verwerken.

De fysieke en psychische stress, angst, frustratie zal afnemen, de geïrriteerdheid en schrikreacties zullen verdwijnen, het slapen zal beter gaan en de vermoeidheid zal verdwijnen.

Wil jij jezelf bevrijden?